Maguns and Bashir – NF Academy Players

 In

NF Academy players Maguns and Bashir

Magnus Gaunsbæk(t.v.) og Bashir Bashiir(t.h.) er to av de ni spillerne som så langt har blitt del av NF Scholarship-programmet. Magnus og Bashir har fått flere muligheter til å trene ved Sporting CPs akademi i Lisboa.

postet på: 15th Mar 2021

Start typing and press Enter to search