Strategi og visjon

– Vi skal bidra til å få frem flere internasjonale toppspillere fra Skandinavia

Vi jobber etter en visjon om å bidra til å få frem flere internasjonale toppspillere fra Skandinavia. Det skjer mye bra i Skandinavisk fotball, men vår jobb er å tette de hullene vi ser i utdanningsløpet til unge lovende fotballspillere. De største utfordringene vi ser er for lite kamptrening mot dyktig motstand og kompetanse i barne- og ungdomsfotballen på både trener-, klubb og foreldrenivå. Det ønsker vi å gjøre noe med men kun for de spillerne som ønsker å gå denne veien selv i samarbeid med spillerens klubb, trener og familie.

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone