Strategi og visjon

– Vi skal bidra til å få frem flere internasjonale toppspillere fra Skandinavia

Vi jobber etter en visjon om å bidra til å få frem flere internasjonale toppspillere fra Skandinavia. Det skjer mye bra i Skandinavisk fotball, men vår jobb er å tette de hullene vi ser i utdanningsløpet til unge lovende fotballspillere. De største utfordringene vi ser er for lite kamptrening mot dyktig motstand og kompetanse i barne- og ungdomsfotballen på både trener-, klubb og foreldrenivå. Det ønsker vi å gjøre noe med men kun for de spillerne som ønsker å gå denne veien selv i samarbeid med spillerens klubb, trener og familie.

For de aller yngste ønsker vi gjennom lek og moro å stimulere til bedre basisferdigheter. I alderen 10 – 12 år rettes mer fokus mot kamptrening, og våre tiltak skal tilrettelegge for en positiv sportslig og sosial opplevelse. På disse årgangene skal vi ikke selektere på nivå, men ha et differensiert tilbud gjennom et første og andrelag på hver årgang der vi selekterer på posisjoner, modenhet og motivasjon. Fra og med 13-årsalderen rettes primært fokus mot de aller største talentene i Skandinavia der har vi har et langsiktig sportslig mål om å ha de beste turneringslagene i Skandinavia på alderskategoriene U13 og U14. For eldre spillere er jobben vår å tilrettelegge for hospiteringstiltak inn mot Skandinaviske og Europeiske Storklubber men samtidig ha et spesielt sterkt fokus på å beskytte hjemklubben sine interesser og at alle aktiviteter alltid er klarert med klubb.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone