Politiattest

Vi i NF Academy tar barnas sikkerhet på alvor og krever derfor inn politiattest av alle våre trenere og lagledere.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

I NF Academy blir bestemmelsen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som har oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal legge fram politiattest. Dette blir gjort i samråd med: João Plantier – epost joao@nfacademy.no

Representanten har taushetsplikt i forhold til de opplysningene han får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden en er sikta/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser ovenfor barn. NF Academy har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutiner for innhenting av politiattest:

1: For å kunne søke trenger man en bekreftelse på formål som man kan få ved å sende sitt fulle navn og personnummer til João Plantier som deretter vil sende ett vedlegg med formål i retur.

2: Søk elektronisk ved å klikke her>>. Logg deg inn ved å benytte MinID, BankID, Buypass eller Commfides. En laster så opp bekreftelse på formålet i prosessen.

3: Politiet sender attesten til din digitale postkasse eller i vanlig post. Behandlingstiden er inntil to uker fra søknaden er mottatt.

4: Søkeren fremviser sin politiattest til João Plantier.
Personer som ikke har framvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer ett tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Om du ønsker mer informasjon om politiattest kan du trykke her >>

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone