NF Team Training – Regionalt Spillerutviklingsprogram

NF Team Training- Regionalt Spillerutviklingsprogram

Et unikt tilbud for lærelystene spillere som ønsker kontinuitet og kvalitet. Gjennom vårt Team Training program får spiller over tid mulighet til å samarbeide tett med en erfaren spillerutvikler med lang erfaring fra en portugisisk toppklubb samt bli integrert i en spillergruppe med dyktige spillere i regionen.

Hver treningsgruppe bygges opp med spillere i ulike posisjoner og programmet kombineres med lagtreninger, treningskamper, lagsmøter, individuelle spillersamtaler og deltakelse i internasjonale turnering.

Program

U11-U13 (2007/2008 og 2006):
Lørdag: 09:00 – 12:15. Her inngår to treninger på 75 minutter og en teoriøkt.
Søndag: kamp

U14-U15 (2005 og 2004):
Lørdag: 13:15 – 16:30.  Her inngår to treninger på 75 minutter og en teoriøkt.
Søndag: kamp

Detaljert program vil komme ca 3 dager før samlingen starter.

Pakke og Pris

 • 5 helgesamlinger over 2 dager
 • Totalt 10 treningsøkter
 • Totalt 5 treningskamper
 • Portugisisk hovedtrener som følger samme lag alle samlingene
 • Spesialisert keepertrening med egen portugisisk keepertrener
 • Lagsmøter og kampanalyser
 • Spillermøter med individuell oppfølging*
 • Konsultasjon med trener på epost og telefon mellom samlingene
 • Evalueringsrapport etter gjennomført program

Våre pakker med tilhørende rabatterte priser:

5 helgesamlinger – 6 950 NOK (1500 i rabatt)
4 helgesamlinger – 5 760 NOK (1000 i rabatt)
3 helgesamlinger – 4 570 NOK (500 i rabatt)

Spillere som kun deltar på enkeltsamlinger betaler 1690,- per samling

*Se «spillermøte og individuell oppfølging» lenger nede på siden under «Les mer om»
**Man kan velge mellom månedlig fakturering (100 kroner i fakturagebyr per fakturering) eller å betale hele programmet samlet (gebyrfritt).

Selektering og søknadsprosess

Spillere som er yngre enn 2005-årgangen vil i 2018 ikke bli selektert på ferdighetsnivå. Tilbudet er åpent for spillere som ønsker å delta men med begrensninger på antall plasser på hvert tiltak. Fra og med 1. januar 2019 vil vi også selektere på ferdighetsnivå for 2006 spillere. Spillere fra 2005-årgangen og eldre vil bli selektert på ferdighetsnivå og posisjoner.

Send Søknad

Regioner og sted for tiltak

NF Team Training er et regionalt program der det bygges opp egne lag i hver region. Spillere som bor i andre fylker, men som ønsker å delta, kan fortsatt søke om deltakelse men må ta stilling til hvilket regionale NF Team Training program de ønsker å delta på.

Helgesamlingene vil bli avviklet på ulike lokasjoner i følgende regioner:

Region EAST – Oslo/Akershus

Region WEST – Hordaland og Sogn og Fjordane

Region SOUTHWEST – Rogaland, Region NORTH – Trøndelag, Region ARCTIC – Troms:

Oppdatert 12.09.2018: Søknadsprosessen er enda åpen. Vi oppfordrer spillere fra denne regionen til å søke, men vær oppmerksom på at Team Training kan bli kombinert med EAST og/eller WEST. 

Arrangør og kontakt

NF Academy International samarbeider med lokale klubber og samarbeidspartnere i tilknytning til gjennomføring av lokale arrangement. Klikker du på «Book nå» for det arrangementet du ønsker å delta på får du informasjon om hvilken aktør som er ansvarlig arrangør og kontaktopplysninger.

Les mer om:

Mål med programmet

 • Gi lærelystne norske spillere et helprofesjonelt opplegg som fremmer utvikling der vi, ved å benytte spillerutviklere med lang erfaring fra portugisiske toppklubber, gir spillere et sammenlignbart tilbud med de dyktigste akademiene i Europa.
 • Gi breddeklubber mulighet til å kunne holde på dyktige spillere lenger ved at vi gjennom samarbeid kan tilby et ekstratilbud som dekker behovet for sportslig utfordring og oppfølging fra førsteklasses spillerutviklere. Synergiene vi da kan skape i fellesskap med klubb er at spiller kan bidra positivt inn mot egen spillergruppe og at spilleren samtidig har mulighet til å spille fotball med kameratene sine. Idrettsglede, lek og moro er slik vi ser det kanskje en av de viktigste nøkkelfaktorene for å lykkes som fotballspiller. Lang reisetid til trening, for sterk grad av resultatorientering og lite spilletid er forhold som kan ødelegge motivasjonen til unge lovende spillere.
 • Stimulere til sosial utvikling ved at spillere lærer å integrere seg i nye spillergrupper og møter nye venner. Benytte trenere med god pedagogisk og mellommenneskelig kompetanse som fokuserer på sportslig og sosial utvikling fremfor resultater.
 • Dele kompetanse med klubber i regionen der alle trenere er velkommen til å observere treningsøktene våre. Skape gode utviklingsarenaer for trenere og kombinere samlingene våre med seminar og trenerutviklingstiltak.

Treningskamper og lengde

For årgangene 2008/2009 og 2007 årgangene vil vi forsøke å organisere 2 treningskamper per samling der vi spiller 9-er fotball med en kamplengde på 2 X 35 minutter.

For årgangene 2006 til 2003 vil vi på den første samlingen forsøke å organisere 2 treningskamper. I øvrige samlinger vil vi normalt kun ha 1 treningskamp men vi forsøker å organisere kamper på 3 X 30 minutter slik at alle spillerne får bra med spilletid. For disse årgangene spiller vi 11-er fotball.

Alderskategorier og antall spillere

For hver samling vil vi ha maks begrensings på antall deltakere i hver kategori på:

2008/09* -> 18 utespillere + 2 keepere
2007* -> 18 utespillere + 2 keepere
2006* -> 20 utespillere + 2 keepere
2005 -> 20 utespillere + 2 keepere
2004 -> 20 utespillere + 2 keepere
2003 -> 20 utespillere + 2 keepere

Søknadsprosess og påmelding

Spillere som ønsker å delta på dette tiltaket må først registrere spiller CV. I søknaden må spillere velge mellom 2 alternativ:

*Spillere som er yngre enn 2005-årgangen vil i 2018 ikke bli selektert på ferdighetsnivå. Tilbudet er åpent for spillere som ønsker å delta men med begrensninger på antall plasser på hvert tiltak

Alt 1 – Deltakelse på hele høst og vinterprogrammet
Deltakelse på hele høst og vinterprogrammet. Spillere som blir tatt opp på dette programmet er garantert deltakelse på alle samlingene. Deltakelse i Riga Cup eller kampleir i Portugal er imidlertid valgfritt, men spillere som er med på hele programmet vil være garantert plass på disse internasjonale tiltakene om de ønsker å delta.

Alt 2 – Deltakelse på enkeltsamlinger

I forkant av hver samling vil det bli sendt ut informasjon til de spillerne som er interessert i deltakelse på enkeltsamlinger. Spillere som er interessert i å delta melder tilbake sin interesse. Hovedtrener er imidlertid den som bestemmer uttaket og vi kan ikke garantere plasser til alle spillere som viser interesse.

Spillermøter og Individuell oppfølging

På lørdagen og søndagen etter gjennomført sportslig opplegg vil spiller og foreldre ha anledning til å gjennomføre et 15 minutters langt spillermøte med hovedtrener. Treningsøktene og kampen vil bli evaluert og spiller vil motta tilbakemelding på hva de må jobbe med å forbedre inn mot neste samling. Hovedtrener vil mellom samlingene være tilgjengelig for konsultasjon på epost og telefon.

For spillere i årgangene 2006 til 2003 er det inkludert 2 spillermøter med hovedtrener der vi også inviterer foreldre og klubbtrener til å delta.

*Spillermøter er kun inkludert for årgangene 2006 til 2003 og for spillere som deltar på hele programmet. For yngre årganger vil spillermøter gjennomføres på forespørsel men med begrenset kapasitet hver samling. Årsaken til dette er at vi for de yngre årgangene prioriterer å spille 2 treningskamper på søndagen fremfor å sette av tid til spillersamtaler.

Treningsfilosofi

Vi jobber under prinsippet «to teach the game by playing it». Våre øvelser er derfor utviklet for å gjenskape intensiteten og kompleksiteten spillere opplever i ulike kampsituasjoner. Øktene gjennomføres med høy intensitet, mange ballinvolveringer og med fokus på å ta riktige valg og gi spillerne en bedre forståelse av spillet.

Trenere

João Plantier har UEFA PRO trenerutdanning, lang erfaring som hovedtrener for aldersbestemte akademilag til Sporting CP og er nå akademisjef i NF Academy med ledelse av alle våre trenere.

Hvert lag vil ha en egen erfaren portugisisk hovedtrener som følger spillerne gjennom hele programmet. I tillegg til dette vil hver treningsgruppe assisteres av en dyktig lokal assistenttrener.

Keepertrening

På alle samlingene vil vi ha egen portugisisk keepertrener som bistår keeperne til de ulike lagene med spesialisert keepertrening.

Påmelding og kommende NF Team Training samlinger

 

 

Dato Sted Alderskategori
1 – 2 Juni EAST: Oslo 2003 – 2008
Book nå!
1 – 2 Juni WEST: Bergen 2004 – 2010
Book nå!
22 – 23 Juni EAST: Oslo 2003 – 2008
Book nå!
17 – 18 August WEST: Bergen 2004 – 2010
Book nå!
14 – 15 September WEST: Bergen 2004 – 2010
Book nå!
26 – 27 Oktober WEST: Bergen 2004 – 2010
Book nå!

Kontakt Form


* Disse feltene.

 

Se også: 
>>NF Elite Training Camp i Portugal Uke 40, 41 og 44
>>NF Elite Training Camp i Oslo 6 til 10 august
>>NF Selection Ibercup Cascais påske 2019 (talentlag i eliteturnering) 

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone