Klubbsamarbeid

Vår samarbeidsmodell med breddeklubber

NF Academy ønsker å være en samarbeidspartner for ledende breddeklubbmiljøer som ønsker å styrke sitt sportslige tilbud for de største talentene i klubben, slik at man iveretar både topp og bredde på en best mulig måte. NF Academy kan være en ressurs for aktuelle trenere, foreldre og spillere på følgende fem områder:

Viktige kamp- og treningsreferanser i utlandet – både sportslig og menneskelig

Gi tilgang til unike kamp – og treningserfaringer gjennom treningsleirer og turneringsdeltagelse i utlandet. Gjennom våre tiltak vil spillerne få kjenne på nivået til de beste spillerne i Skandinavia og i Europa som vil hjelpe dem til å utnytte sitt fulle potensial når de tar med seg disse erfaringene tilbake til egen klubbhverdag.  Her møtes spillere fra hele Skandinavia som skal bli kjent på tvers av landegrenser, språk og kulturer. Man skal finne sin plass i gruppen både på og utenfor banen, og prestere sammen på banen i løpet av kort tid. Den menneskelige siden av utviklingen spillerne går gjennom er en svært viktig del av NF Academy sitt utviklingsløp.

Konsultasjon for trenere, spillere og foreldre

Gode spillere i mindre klubber blir raskt attraktive for de største klubbene i områdene, og i noen tilfeller er en overgang til det beste for spilleren. For ofte foregår imidlertid slike overgangsprossesser på feil måte, under feil omstendigheter og til feil tid. NF Academy har erfaring fra slike situasjoner, og kan etter ønske fra klubben bidra som en konsulterende partner for spiller, trener og foreldre.

Treningsopphold hos Skandinaviske toppklubber

NF Academy kan legge til rette for treningsopphold hos Skandinaviske og utenlandske klubber, uten risiko for at et slikt treningsopphold medfører overgang mot klubbens ønske. Slike erfaringer vil bidra til å optimalisere treningshverdagen hjemme i egen klubb. Fra 2015´s turneringslag har tre spillere fra skandinaviske breddeklubber fått annledning til å gjennomføre treningsopphold hos AGF Aarhus i Danmark. Dette gjennom ryddige prosesser med spillerne, foreldrene og spillernes klubber.

Detaljerte tilbakemeldinger og oppfølgning i etterkant av tiltak

Alle klubber som har spillere med på NF Academy sine tiltak vil få detaljerte evalueringsrapporter og tilbakemeldinger på spillernes styrker og svakheter, med utgangspunkt i hva som kreves for å lykkes på et høyt internasjonalt nivå. Om ønskelig kan NF Academy også bidra med konkrete forslag til øvelser / treningsprogram som hjelper spillerne med å ta de nødvendige steg raskest mulig.

Utstillingsvindu for europeiske toppklubber

Spillere som utmerker seg helt spesielt på NF Academy-tiltak, vil erfaringsmessig oppleve oppmerksomhet fra speidere / trenere hos europeiske toppklubber sine akademier. I slike situasjoner vil NF Academy jobbe tett sammen med spiller, foreldre og klubb for å finne den best mulige løsningen for spilleren. NF Academy  kan bidra med erfaring fra denne type situasjoner.

SHARE
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone