Nordic Football Academy – et unikt supplement til klubbhverdagen

Nordic Football Academy – et unikt supplement til klubbhverdagen

NF Academy er et unikt konsept som det første og eneste spillerutviklingstiltaket noen gang til å gi talentfulle spillere fra Norge, Sverige og Danmark muligheten til å spille sammen med og mot topp europeisk motstand. Spillerne utfordres til å bli kjent på tvers av landegrenser, språk og kultur, for så å skulle gå ut og prestere sammen på banen i kamp mot topp internasjonal motstand. Vi er opptatt av at hverdagen i klubb alltid vil være den aller viktigste utviklingsarenaen, men er likefullt overbevist om at NF Academy vil være et viktig supplement for hver enkelt spillers sportslige og menneskelig utvikling.

Tiltak og søknadsfrister 2017/2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg thisGoogle+Email to someone